ładowanie
Zapraszamy seniorów na kursy integracyjne

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód uruchomiło kolejne działanie w ramach projektu "INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim". 
Chodzi o kursy integracyjne, w których weźmie udział kilkaset osób. Seniorzy już mogą zapisywać się na zajęcia.

Co zaplanowano dla seniorów?.

Kurs przewiduje różne formy aktywności fizycznej i umysłowej. Spotkania będą zarówno okazją do poznania lokalnej kultury, historii i tradycji (rajdy piesze po Kielcach, wycieczki krajoznawcze po regionie świętokrzyskim), jak i pretekstem do ciekawych wykładów i dyskusji nad aktualną sytuacją społeczno-polityczną Polski i Ukrainy. Seniorzy mogą spodziewać się również zajęć związanych ze wspieraniem kondycji psychoruchowej. Nie zabraknie też integracji ze społecznością lokalną i środowiskiem wolontariackim, pokazów filmowych czy warsztatów artystycznych.


Warunki uczestnictwa:
Rozpoczynamy 5 kwietnia od godziny 12:00. Będziemy się spotykać przez 5 kolejnych piątków w ramach jednego kursu. Zapewniamy bezpłatne wyżywienie na każde ze spotkań.
Ważne: udział zarejestrowanej osoby we wszystkich dniach kursu jest obowiązkowy!


Prosimy o zapisy pod numerem telefonu  +48573338377

Możesz też skorzystać z formularza online:

https://forms.gle/vZHrrCNBrQ39rRcJ7

Udział jest bezpłatny!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Projekt jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Radio internetowe